Banner

Willem-Alexander op de bres voor selfservice & hospitality

25 september 2013

De troonrede die Koning Willem-Alexander vorige week uitspraak liet mij achter met een gevoel van een realistisch toekomstbeeld waarin betaalbaarheid van belangrijke voorzieningen, de verzelfstandiging in een moderne samenleving en de noodzaak om kosten terug te dringen, centraal stonden. Zonder het zelf te weten was de eerste Prinsjesdag van het nieuwe staatshoofd een indicator en promotie voor de noodzaak van selfservice & hospitality.

De koning noemde het onmiskenbaar dat mensen in de informatiesamenleving van vandaag zelfstandiger zijn en zei dat de regering inzet op de "toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen."

Hogere kwaliteit, lagere kosten
Ziekenhuizen, zorginstellingen en gemeenten zullen dat niet met verbazing hebben aangehoord. Bezuinigingen zijn al langer duidelijk in die wereld, maar de insteek om kosten te verlagen, stokt nog lang niet. Het staat echter buiten kijf dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening op het gezonde Nederlandse peil dient te blijven.

Selfservice & hospitality is onontkoombaar voor lokale overheden en zorgaanbieders die beter willen werken, tegen lagere kosten. Logis.P ontwikkelt in nauwe samenwerking met Ricoh Nederland oplossingen die daar aan bijdragen. De gebruiker een centrale, zelfsturende rol geven, levert veel op.

Een lonende combinatie
De voordelen zien we op het punt van financiën, veiligheid, snelheid en foutloos werken. De kern van de verantwoordelijk bij de gebruiker leggen, is het maken van een vriendelijke, gastvrije omgeving. Die baten werken ook door naar de bezoeker, burger of patiënt zelf. Zij worden sneller geholpen, zijn beter op de hoogte en worden ontvangen als echte gast in plaats van als een nummer. De tevredenheid onder hen stijgt aantoonbaar nadat selfservice & hospitality zijn weg in een organisatie heeft gevonden.

Daarom zijn het selfservice én hospitality die samengaan als Van Gogh en zonnebloemen. Logis.P is het bedrijf dat zich technisch, innovatief en op maat heeft gevormd tot dé specialist in selfservice & hospitality.

Veel kansen
Gek genoeg zijn bedrijven soms terughoudend om de investering aan te gaan. Dat is doodzonde. Toen Albert Heijn (de kleinzoon van de supermarktoprichter) in 1976 de barcode uit de dynamische Verenigde Staten naar Nederland haalde, bestond er ook hoon. Een wereld zonder is nu ondenkbaar.

De kansen zijn talrijk, niet alleen binnen ziekenhuizen, maar ook bij GGZ-instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven. Neem onze Digitale Receptie: geen wachtrijen meer of onduidelijkheid bij de ontvangsthal van bedrijven en gemeenten. Aan een digitale frontoffice kunnen mensen zich aanmelden voor afspraken, documenten scannen en inleveren, contact opnemen met werknemers en duidelijkheid krijgen over de route naar een afspraak.

Logis.P en Ricoh blijven met elkaar sparren om op de meest innovatieve manier selfservice & hospitality te ontwikkelen. De Digitale Receptie is daar maar één voorbeeld van. Selfservice & hospitality is een niet te ontkennen, waardevolle toekomst met tal van mogelijkheden die de Nederlands publieke en private sectoren gastvrijer en efficiënter maken.

Geschreven door: Johran Willegers


Willem-Alexander op de bres voor selfservice & hospitality