Banner

New & Social Media Messenger

De New & Social Media Messenger is een veelzijdige applicatie op het gebied van herinneren, oproepen en informeren. Deze moderne oplossing heeft een belangrijke rol in een patiënt die meer tevreden is, wiens veiligheid beter geborgd is en een ziekenhuis dat op relatief eenvoudige wijze NoShow aanpakt en haar uitstraling verbetert.

Gebruik

De Messenger herinnert patiënten aan hun afspraak via sms, Twitter, e-mail of voice response. De bezoeker ontvangt informatie die in-context is met het bezoek, zoals een specifieke flyer of operatieinformatie. Die worden digitaal opgestuurd. Ook worden patiënten er aan herinnerd dat er een vervolgafspraak gemaakt moet worden. De applicatie is snel op te starten en het proces ervan loopt voortdurend door.

In het kader van centraal verblijven en wachten om just-in-time bij de poli te verschijnen heeft de Messenger een taak in het oproepen van aanwezige patiënten dat zij naar hun afspraak kunnen gaan.

Ziekenhuis 2.0

Ziekenhuizen worden niet slechts aangekeken op goede zorg. Alhoewel dit natuurlijk essentieel is, gaan mensen er vanuit dat goede zorg de basis is van elk ziekenhuis. Het ziekenhuis van vandaag onderscheidt zich juist op andere manieren. Zij worden aangekeken op modern karakter en goede communicatie naar de patiënt. Men wil zich niet als nummer behandeld voelen, maar erkend worden en het gevoel hebben een ziekenhuis te betreden dat mee gaat met de tijd.

Uitlooptijden kunnen ook via sms of Twitter worden verstuurd. Dit zal ingevoerd worden in de nieuwe Isala Klinieken te Zwolle zodat patiënten nooit langer dan nodig in het ziekenhuis hoeven te zijn. Men voelt zich zo persoonlijk en goed behandeld. De patiënttevredenheid zal toenemen.

Voordelen

De NoShow bij ziekenhuizen is een kostenpost die gemakkelijk voorkomen kan worden door een simpele herinnering. De besparingen na invoering van de New & Social Media Messenger zijn gelijk zichtbaar. Naast de NoShow heeft de Messenger ook een rol in MakeShow. Het zorgt er voor dat mensen herinnerd worden aan het maken van een vervolgafspraak. Dit komt de veiligheid en borging van de gezondheid van de patiënt ten goede.

Ziekenhuizen verliezen onnodig geld omdat mensen verkeerd voorbereid bij hun operatie verschijnen en in het eerste geval niet naar de OK kunnen. Met de Messenger kunnen mensen automatisch herinnerd worden aan het feit dat er de volgende dag een operatie gepland is en dat nuchter verschenen moet worden.

Uiteindelijk staat de New & Social Media Messenger garant voor ongecompliceerde, directe kostenbesparingen die een veiligere behandeling voor patiënten inhoudt en aanvult op de moderne uitstraling die een ziekenhuis in de wereld van vandaag moet hebben.

New & Social Media Messenger