Banner

"Het spitsuur in de wachtruimte is uitgebannen"

9 januari 2014

Gelre Ziekenhuizen werkt sinds drie jaar met een modern wachtrijsysteem in Zutphen. Door middel van aanmeld- en informatiezuilen weten patiënten bij binnenkomst in het ziekenhuis meteen waar ze moeten zijn en hoe lang ze nog moeten wachten voor hun afspraak. Dit gebeurt door middel van een oplossing ontwikkeld door Ricoh en Logis.P. Waarom is er voor deze oplossing gekozen en wat zijn de voordelen van het systeem?

'Het grootste voordeel is dat het spitsuur in de wachtruimte is uitgebannen,' vertelt Hendrik-Jan Koppelman, zorggroepmanager bij Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn. 'Dit doel hebben we door implementatie van het wachtrijsysteem bereikt. We beschikken nu over een betere en altijd actuele informatievoorziening naar zowel patiënt als medewerker. Patiënten profiteren van een snelle zelfservice in zowel de centrale hal als bij het aanmelden op de verschillende poliklinieken.'

Lees dit artikel over de Logis.P-oplossing voor het Gelre Ziekenhuis hier verder.
"Het spitsuur in de wachtruimte is uitgebannen"