Banner

Logis.P - Nieuws

19 augustus 2013

In het UMC Utrecht is de Logis.P EZIS Connector gelanceerd. De nieuw ontworpen EZIS Connector biedt de mogelijkheid om de patiëntinformatie van het ziekenhuis vollediger te maken en op foutloos niveau te brengen in flexibele basisoplossing.

De EZIS Connector is meest recent ontwikkelde opschaalbare oplossing van Logis.P. Het UMC Utrecht hoefde geen aanpassingen te doen in de ICT-structuur van het ziekenhuis. "Voor instellingen en ziekenhuizen die niet direct op een complete server-based oplossing willen overgaan is de Connector ideaal," aldus Jeroen Bos, directeur van Logis.P.

Met de Connector kan een ID-lezer eenvoudig gekoppeld worden aan het patiëntenregistratiescherm zoals het die van het EZIS zonder dat er gebruik wordt gemaakt van complexe koppelingen zoals HL7.

"Dit is goed voor de informatieverstrekking, patiëntveiligheid, effectiviteit en het tegengaan van fraude," zegt Bos. "De gegevens die ziekenhuizen nodig hebben, staan voor een groot deel vermeld op legitimatiebewijzen. Het digitaal overnemen van die gegevens versnelt het registratieproces en verkleint de kans op fouten."

De Logis.P EZIS Connector leest de legitimatiebewijzen en zet de gegevens over naar het ZIS. Het ID-bewijs bevat de gegevens die het ziekenhuis in haar informatiesystemen moet hebben. De Connector scant de gegevens van het paspoort, ID-bewijs of rijbewijs en maakt bewerking van de gegevens mogelijk.

Die gegevens kunnen met de Connector aangepast worden en vergeleken met het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Ook de RFID-chips in de nieuwste legitimatiebewijzen kunnen worden uitgelezen.
Logis.P - Nieuws