Banner

DigiPlein

DigiPlein doet een beroep op de burgers door selfservice als het gaat om aanmelden en het inleveren van documenten. Door eenvoudige taken te automatiseren, wordt men sneller geholpen, worden gegevens veiliger verwerkt en minimaliseert de kans op fouten. Bezoekers kunnen met de DigiPlein-documenten zelf inscannen, zodat die veilig en digitaal kunnen worden verwerkt.
 

 

Sneller, nauwkeuriger en duurzaam werken
Het unieke van de DigiPlein is de combinatie tussenself service en wachtrijmanagement. De technologie stopt niet bij nummertjes trekken en in de wachtruimte plaatsnemen, Logis.P zorgt er voor dat zoveel mogelijk vraag zelf door burgers kan worden afgehandeld. Gemeenten die overstappen op de digitale afsprakenbalie en zelfscanservice zullen een vooruitgang constateren in de snelheid en nauwkeurigheid waarmee gewerkt wordt. Daarnaast profiteert de gemeente van het feit dat taken uit handen worden gegeven en door de burger zelf worden verricht.

Duurzaamheid is voor gemeenten een belangrijke doelstelling. Die focus deelt Logis.P door met energiezuinige apparatuur te werken. De digitalisering heeft verder invloed op het ambtelijk apparaat met het oog op de vermindering van papiergebruik.

Vaak ervaren medewerkers grote drukte en verliezen zij kostbare tijd met het begeleiden van bezoekers naar medewerkers binnen de gemeenten. Dit geldt ook voor mensen die zich voor Burgerzaken melden. Dit doet een beroep op medewerkers waar dat niet noodzakelijk is.

Inleveren documenten

Burgers die gebruik maken van sociale voorzieningen van een gemeente dienen regelmatig bewijsstukken of documenten te overhandigen. De vele documenten die per dag verwerkt worden, veroorzaken een druk op medewerkers, bezoekers en zorgen voor een grote berg papier. Wachtrijen en dubbele handelingen kunnen voor verwarring en irritatie zorgen. Het digitaal inleveren van documenten heeft tevens een sterke positieve invloed op de backoffice die minder tijd kwijt zal zijn met het verwerken en doorzetten van ingeleverde stukken.
 

DigiPlein DigiPlein