Banner

Balie DigiDesk

Om de registratie van patiëntgegevens zo efficiënt mogelijk over te nemen, heeft Logis.P de DigiDesk-oplossing ontwikkeld. Aan de inschrijfbalie gebruikt men een ID-scanner die paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen automatisch uitleest en de gegevens aanbiedt aan het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).

De gegevens worden in een sidebar weergegeven waardoor gegevens makkelijk, snel en foutloos gekopieerd kunnen worden. Nog efficiënter is het om te kiezen voor de automatische overname van de gegevens naar het ZIS.

De DigiDesk voert controles uit op het verzekeringsrecht en het BSN. De resultaten van deze controles worden binnen de applicatie geïntegreerd gepresenteerd zodat voor baliepersoneel gelijk duidelijk is of er sprake is van een juiste, of valse legitimatie.

Via een webcam kunnen ook foto's gemaakt worden die gebruikt worden voor een extra identificatiecriterium en geschikt zijn voor gebruik op een patiëntenpas.

De DigiDesk Balie kenmerkt zich doordat deze wordt gebruikt aan de registratiebalie als verlengstuk van het ZIS.

Balie DigiDesk