Banner

KCL

inContext
De opschaalbare inContext-oplossing voor het Klinisch Chemisch Lab zorgt voor de optimale afhandeling van patiënt- en informatiestromen. inContext houdt in dat bekend is welke patiënt zich heeft gemeld en waarvoor deze komt. Bovendien worden patiëntgegevens automatisch overgenomen.

De KCL-edities worden gekoppeld aan de patiëntenregistratie en het Laboratorium Informatie Systeem. Zo wordt de editie onderdeel van een ziekenhuisbrede patiëntlogistieke selfserviceoplossing. Op basis van gegevens en diagnoses in het EPD wordt het risico op fouten verder geminimaliseerd en kan de patiënt optimaal worden behandeld. Logis.P let ook op het primaire proces en signaleert zo tijdig grote drukte bij wachtrijen waardoor capaciteit vergroot kan worden. Met een managementsmodule heeft het ziekenhuis toegang tot benodigde stuurinformatie.

Bekijk hier hoe de KCL-editie van Logis.P in de praktijk werkt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis: http://www.youtube.com/watch?v=n4wY-tCbxYE

Editie Basis

In de KCL Basisversie is het fundament een solide wachtrijmanagement dat zorgt voor de optimale patiëntenflow binnen de drukste afdelingen.

De patiënt meldt zich aan bij de aanmeldzuil waar een aantal keuzeopties wordt getoond. Door op één van de keuzeknoppen te drukken wordt een patiëntticket uitgeprint waar een oproepnummer en wachtrij op vermeld staan. Vervolgens neemt de patiënt plaats in de aangegeven wachtruimte totdat hij of zij opgeroepen wordt door het tonen van het oproepnummer in het oproepscherm, naar wens in combinatie met een geluidssignaal. De wachttijd van de wachtrij wordt getoond in het oproepscherm. Voor patiënten geldt dus dat er een overzichtelijke wachtperiode is.

Maar ook voor de medewerkers biedt de basisoplossing een makkelijke tool. Zij zien namelijk precies hoeveel mensen er in de wachtrij staan. Daarnaast wordt vanuit het medewerkersscherm de patiënt opgeroepen, kunnen patiënten gewisseld worden van wachtrij en is er inzicht wanneer een wachtrij boven zijn capaciteit dreigt te komen.

Een optie binnen de Basis Editie en de andere Edities is om te prioriteren op een groep of keuze. Dit betekent dus dat er diverse wachtrijen zijn op te zetten voor verschillende soorten bloedafname.

Editie Professioneel

Naast zelfmelden en oproepen speelt informeren een belangrijke rol in de Professionele oplossing. Hier vindt het aanmeldproces inContext plaats. Binnen de Editie Professioneel kunnen ziekenhuizen gebruik maken van de basisaspecten van inContext.

Hiervoor is een koppeling met de NAW-gegevens van de patiënt ingericht. Aan de zuil kan de patiënt eventuele patiëntgerichte informatie ontvangen of beantwoorden. Ook is het mogelijk om op een snelle en veilige manier patiëntgerelateerde stickers uit te printen voor de afname van bloedmonsters.

De Editie Professioneel geeft een sterke impuls aan patiëntveiligheid, bijvoorbeeld door een koppeling met monsternummers. De behandelaars weten zo meer, de patiënt is niet slechts een nummer, fouten en de fraudegevoeligheid met patiëntgegevens nemen af en patiënten waarderen de persoonlijke behandeling.

Professioneel plus

Deze meest ontwikkelde vorm van inContext heeft een belangrijke toevoeging op de vorige edities. De Plus-editie genereert informatie over de achtergrond of ziektebeeld en vertelt de behandelaar niet alleen wie de patiënt is, maar ook waarvoor het ziekenhuis bezocht wordt en wanneer de afspraak is.

De medewerker heeft patiëntgebonden gegevens vanuit het ZIS of EPD ter beschikking door het scannen van het ID-document. Deze editie kent alle voordelen van de vorige edities en biedt extra mogelijkheden door sturing op doelmatigheid en patiëntvriendelijkheid als resultaat van over-all managementsinformatie door gelegde koppelingen.

De Plus-editie is de ideale manier om vrije inloop te combineren met afspraken. De uitloop vermindert, patiënten met een afspraak worden op tijd geholpen en de patiënttevredenheid neemt toe. Daarnaast wordt de kans op fouten geminimaliseerd omdat er meer informatie over de achtergrond van de patiënt beschikbaar is.

Door die extra diepgang zijn zowel patiënten met afspraak, als de vrije inloop patiënten gekoppeld aan het ZIS. Op het medewerkersscherm kan de behandelaar en ander bevoegd ziekenhuispersoneel de gegevens van de patiënt bekijken die gekoppeld zijn vanuit het ZIS.

KCL