Banner

Revalidatie

Revalidatie-instellingen in Nederland hebben te maken met veel cliënten die voor behandelingen komen. Aanmeldzuilen bieden meer duidelijkheid voor bezoekers en leveren kostenbesparingen op voor de instelling.

De dienstverlening aan revalidatiecliënten wordt door digitaal aanmelden en registreren verbeterd. Het resultaat is een snellere afhandeling van het aanmeldproces en een afname van het benodigde baliepersoneel.

In de revalidatie-oplossing van Logis.P meldt de bezoeker zich aan en wordt naar de juiste wachtkamer gewezen. Binnen het afsprakensysteem heeft het personeel inzicht in de aanwezigheid van de cliënt. De registratie is eenmalig en heeft plaats door de gegevens van het legitimatiebewijs af te lezen. Dit kan worden gelinkt aan het informatiesysteem van uw revalidatie-instelling.

Revalidatie