Banner

Balie Connector

De Logis.P Connector biedt de mogelijkheid om de patiëntinformatie van het ziekenhuis vollediger te maken en op foutloos niveau te brengen. De connector scant het ID-bewijs en slaat de gegevens op. Die gegevens kunnen daarin aangepast worden en vergeleken met het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Dit is goed voor de informatieverstrekking, patiëntveiligheid, effectiviteit en het tegengaan van fraude. Er bestaan Connectoren voor CSC, EZIS, McKesson en SAP.

Download de uitgebreide productbrochure met alle details.


Sneller benodigde informatie

De Logis.P Connector leest de legitimatiebewijzen en zet de gegevens over naar het ZIS. Het ID-bewijs bevat de gegevens die het ziekenhuis in haar informatiesystemen moet hebben. De Connector scant de gegevens van het paspoort, ID-bewijs of rijbewijs en maakt bewerking van de gegevens mogelijk. Ook de RFID-chips in de nieuwste legitimatiebewijzen kunnen worden uitgelezen.

De gegevens die ziekenhuizen nodig hebben, staan voor een groot deel vermeld op legitimatiebewijzen. Het digitaal overnemen van die gegevens versnelt het registratieproces en verkleint de kans op fouten. Hierdoor neemt de kwaliteit van de patiëntgegevens toe. Ook kunnen de ID-bewijzen direct op echtheid worden gecontroleerd.

Balie Connector