Banner

Poli Edities

Logis.P biedt met de Poli Edities een plug and play-proces waarin altijd snel en zonder overlast opgeschaald kan worden naar een meer uitgebreide vorm van Logis.P. De Edities kennen een aangepaste prijsstelling die aanschaf, installatie en onderhoud aanbiedt. De Logis.P Edities gaan niet gepaard met dure licenties, maar u betaalt over een traject van vijf jaar een vast bedrag per jaar en per patiëntenregistratiezuil.


Zelf aanmelden

Met de Logis.P Poli-Editie kunnen patiënten met een poliklinische afspraak zichzelf aanmelden in het poliklinische afspraaksysteem. Dit gebeurt met behulp van een poliklinische aanmeldzuil. Een extra optie is dat de uitloop getoond wordt op de zuilschermen of op narrowcasting schermen.

Door de patiënt zichzelf te laten aanmelden, wordt de balie van de polikliniek ontlast. Bij het zelfmelden worden patiënten als aanwezig aangewezen in het patiëntenvolgsysteem van Logis.P. Dit draagt op zijn beurt zorg voor aanwezigheidsmelding binnen het elektronisch patiëntendossier en/of het poliklinische afsprakensysteem.


Meer informatie: voor arts en patiënt

Op deze manier kan de zorgverlener zonder tussenkomst van de balie van de polikliniek zien dat de patiënt zich in de wachtkamer bevindt. De poliklinische aanmeldzuil is voorzien van een barcodescanner en is in staat de patiënt te identificeren aan de hand van de patiëntenpas of een sticker voorzien van een barcode met daarop het patiëntnummer.

De poli-editie kent drie extra opties. Ten eerste de optie uitloop waarmee de uitlooptijden automatisch worden berekend. Die uitloop wordt via het afsprakenticket of aan de zuil aan de patiënt getoond. Ook is het een extra mogelijkheid om deze te koppelen aan het narrowcastingsysteem van Logis.P.

De tweede extra optie is die van de managementinformatie die een rapportage biedt over het aantal bezoekers per resource. Dat betreft een afdeling, kamer of arts. Ook kan worden gekeken naar het aantal bezoeken per device. In die rapportages staat het aantal patiënten, dat zich door middel van een patiëntenpas of afsprakenbrief met barcode heeft aangemeld bij een zuil.

Ten derde is er de combinatie tussen managementinformatie en uitloop. Hier is er rapportage over de samenvatting van de activiteiten per resource. Ook wordt gekeken naar de gemiddelde behandeltijd, gemiddelde uitlooptijd en langste wachttijd per resource.

Poli Edities