Hogeschool Utrecht, Webinar Digitale Receptie

DigiWelkom is een totaaloplossing om digitale klantontvangst te ondersteunen. De Digitale Receptie kan op verschillende manieren worden ingezet, afgestemd op uw wensen. Alle stappen en ’touch points’ in de ‘visitors journey’ kunnen daarbij worden ondersteund, wat zorgt voor een modern, professioneel en gastvrij imago.

 

U kunt zelf bepalen hoe u de Digitale Receptie inzet. Uitgangspunt is dat het zowel voor uw bezoekers, als voor uw medewerkers die de bezoekers aanmelden eenvoudig in gebruik is. DigiWelkom kan daarbij als direct inzetbare ‘plug-and-play’ receptie kiosk worden ingezet, maar biedt ook diverse extra functionaliteiten om bezoekersontvangst te optimaliseren. Dit betreft onder andere narrow-casting, ID-management, inzage in vrije vergaderruimten en indoor-navigatie/wayfinding.

 

Naast DigiWelkom biedt Logis.P gespecialiseerde oplossingen voor optimalisatie van patiëntenaanmelding en -logistiek in de zorgsector (DigiDesk) en klantgeleiding binnen gemeentelijke overheden (DigiPlein).

Basisfunctionaliteiten DigiWelkom

Maken van afspraken
Het startpunt vormt het vastleggen van een afspraak of vergadering. Dit kan gebeuren in een agenda systeem (bijv. MS Outlook of IBM Notes) of Facility Management Informatie Systeem. DigiWelkom kan geïntegreerd worden met vrijwel ieder systeem.
 
QR-code voor eenvoudig digitaal aanmelden
Externe bezoekers ontvangen een dag voor de afspraak automatisch een QR-code via e-mail. Ook kan gekozen worden voor sms- of barcode. Via deze code kan een bezoeker zich eenvoudig aanmelden na aankomst. Overtypen van gegevens hoeft niet meer!
 
Automatische notificatie contactpersoon
Nadat de bezoeker de QR-code heeft gescand, ontvangt de contactpersoon automatisch bericht dat de bezoeker is aangekomen. Dit kan via Skype for Business, sms of e-mail. Ook is het mogelijk om telefonisch contact te hebben vanaf de receptie zuil.
 
Bezoekersinformatie
Naast aangemelde bezoekers kunnen ook onaangekondigde bezoekers worden verwelkomd via de digitale receptie (denk aan koeriers en leveranciers e.d.). Op flexibele wijze kunt u inrichten welke functionaris(sen) dan gewaarschuwd moeten worden. Ook beschikt u met DigiWelkom over de statistieken m.b.t. bezoekers via de Digitale Receptie.

Contact

Heeft u vragen over DigiWelkom of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Logis.P B.V.
Koestraat 8
8011 NK Zwolle

 

Telefoon: 038 – 423 43 48
E-mail: info@logisp.com