Universiteitskliniek Heidelberg, één van Duitslands grootste universitaire medische centra, biedt patiënten en bezoekers de mogelijkheid zich in het nieuwste gebouw snel te oriënteren en hulp te krijgen met de technologie van het Nederlandse Logis.P. Dankzij het moderne digitale patiënten geleidingssysteem kunnen patiënten eenvoudig hun weg vinden in de vernieuwde chirurgische kliniek.

De kliniek is in het laatste kwartaal van 2020 open gegaan. Het patiënten geleidingssysteem omvat een gedigitaliseerd aanmeld- en oproepproces plus zogenaamde aanmeldzuilen en 20 strategisch geplaatste narrowcasting monitoren. Het systeem is geïntegreerd met het bestaande ziekenhuis informatie systeem (ZIS) van SAP/ishmed.

“Digitaal inchecken, betalen aan de selfservice kassa of thuis online bankieren is tegenwoordig een gegeven. Maar de opname van patiënten gebeurt in veel ziekenhuizen vaak nog analoog. Met hinderlijk lange wachttijden en hoge administratieve lasten als gevolg. Het digitale patiënten geleidingssysteem van Logis.P versnelt de aanmeldprocedure aanzienlijk en zorgt dankzij de nauwe integratie met het ZIS voor een vlotte administratieve doorstroming” zegt Simone Tanger, senior projectmanager van het nieuwe gebouw.

Zelfbediening sloot aan bij ZIS

Het proces ziet er als volgt uit: er is een centraal en duidelijk gemarkeerd aanmeldpunt voor zowel spoed- als poliklinische of intramurale patiënten. Hier worden de patiënten automatisch geregistreerd, geïnformeerd en verzorgd. Tijdens de registratie krijgen zij alle benodigde informatie over de gemaakte afspraken, over de locatie in het ziekenhuis en een nummer waarmee ze via grote schermen in de verschillende wachtruimtes worden opgeroepen. In het systeem van Logis.P is het nummer automatisch gekoppeld aan de afspraak in het ZIS, zodat artsen en controlecentra patiënten rechtstreeks vanuit het ZIS kunnen oproepen.

“Voor patiënten die al zijn geregistreerd en bijvoorbeeld voor een vervolggesprek komen, hebben we een speciale service opgezet. Zij kunnen met hun verzekeringskaart digitaal inchecken, zoals op een luchthaven, en rechtstreeks plaatsnemen in de betreffende wachtruimte”, legt Tanger uit. “Dit scheelt aanzienlijk in de belasting van het aanwezige administratieve personeel. De eerste feedback van het personeel van het controlecentrum is dan ook positief. Ze zijn verheugd dat er is geïnvesteerd in het moderniseren van hun werkprocessen.”

Uitbreidbaar in de toekomst

Dr. med. Hannes G. Kenngott, MSc. General, Visceral and Transplantation Surgery Heidelberg en betrokken bij de bouw vanuit de medische kant, ziet de stromen rond polikliniekbezoeken als een “geïntegreerd digitaal zorgproces waarin de patiënt centraal staat”. Hij motiveerde het besluit om voor het systeem van Logis.P te kiezen met het feit dat het systeem enerzijds schaalbaar is en anderzijds uitbreidbaar is met alle technische mogelijkheden om deze visie te realiseren. Mogelijke opties waar Heidelberg naar kijkt zijn bijvoorbeeld de registratie en patiëntenbeheer via QR-code of het uitwisselen van informatie op mobiele telefoons. De patiënt kan op die manier buiten de wachtruimte een wandeling maken of koffie drinken om de wachttijden te overbruggen, maar is nog altijd bereikbaar om ‘op tijd’ bij de afspraak te zijn.

Chirurgische Universiteitskliniek Heidelberg

Chirurgische Universiteitskliniek Heidelberg is onderdeel van het Universitair Ziekenhuis Heidelberg. Het behoort tot de top drie van beste ziekenhuizen in Europa en bestaat in totaal uit 13 medische instituten en 50 klinisch specialistische afdelingen. De Chirurgische Universiteitskliniek Heidelberg opende op 10 oktober de deuren van een gloednieuwe kliniek. Het gebouw bestaat uit vijf delen en heeft een bruto vloeroppervlak van 20.700 m2 voor algemene chirurgie, radiologie, cardiovasculaire en transplantatiechirurgie. Er zijn 16 operatiekamers en bedden voor 313 patiënten, een auditorium dat plaats biedt aan 196 personen voor onderzoek en onderwijs, zeven seminariezalen en een laboratoriumruimte. https://www.heidelberg-university-hospital.com/

Wil je meer informatie over dit project, neem dan contact met ons op.