Project Description

SEH module

De SEH module is een toepassing om patiënten en begeleiders tijdens een bezoek aan de Spoedeisende Hulp optimaal te informeren. De module biedt uitleg over de werkwijze op de spoed, geeft via een dashboard de actuele drukte weer en daaraan gerelateerd ook een gerichte indicatie van de wachttijd voor de patiënt.

Veel patiënten en hun begeleiders ervaren een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) als stressvol. Patiënten vragen zich tijdens hun verblijf  constant af hoe lang het nog zal duren, waar men op wacht en wat de wachttijd is voor een onderzoek of contact met een zorgverlener. Dit kan leiden tot onrustige en vervelende situaties op de SEH. De stress en onzekerheid bij patiënten kan leiden tot irritatie en soms zelfs agressie. Dit heeft ook weerslag op de zorgverleners, die last kunnen hebben van de onzekerheid of agressie van patiënten waarbij ze (te) vaak worden gevraagd of ze al iets kunnen zeggen over de wachttijden of het verloop.

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer patiënten geïnformeerd worden over waar zij zich in het zorgproces bevinden, wat de resterende wachttijd is en daarbij worden geïnformeerd over eventuele vertragingen veel van de stressfactoren kunnen worden weggenomen.

SEH-module_LogisP-combi

Zowel voor patiënt als zorgverlener

Voor de patiënt biedt Logis.P real-time informatie over het verloop van het proces op de SEH. Zo wordt de patiënt via informatieschermen geïnformeerd over het proces op de SEH, de huidige drukte en eventuele vertragingen. Hierbij worden bijvoorbeeld het proces via een film getoond op beeldschermen waar ook de drukte en wachttijden getoond kunnen worden.

Daarnaast is het mogelijk patiënten persoonlijk te informeren over hun plaats in het proces. Patiënten kunnen op hun eigen smartphone of tablet via een persoonlijke mobiele website (Logis.P Personal Visit Page) informatie ontvangen over hun plek in het zorg proces, hoe ze getrieerd zijn, wat de status is van hun behandeling, bijvoorbeeld waarop er gewacht wordt, en een indictie van doorlooptijden. Naast het eigen mobiele device is er ook de mogelijkheid gebruik te maken van andere devices zoals informatie zuilen of -tablets.

Op die manier kan de patiënt op ieder gewenst moment inzage krijgen in de informatie over zijn of haar behandeling met als gevolg minder stress en onzekerheid.

SEH module voor de zorgverlener

De Logis.P SEH module biedt real-time inzicht voor de zorgverlener in de drukte op de SEH. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemeen gebruikelijke standaarden zoals de National Emergency Department Overcrowding Score (NEDOCS), een score die aan geeft hoe druk het op de SEH is.

Op basis van dit inzicht kan gestuurd worden, bijvoorbeeld door het inzetten van extra personeel of door SEH patiënten te verwijzen naar ziekenhuizen in de omgeving. Met behulp van historische informatie wordt het bovendien makkelijker te voorspellen wat de verwachte drukte zal zijn en kan hierbij met de planning en bezetting rekening worden gehouden.

Functionaliteiten SEH module

  • Modulaire oplossing; informatieve animatie, drukte dashboard en persoonlijke informatie

  • Animatie kan gepersonaliseerd worden met eigen logo’s, afbeelding en normtijden

  • Door (order) koppelingen aan het ZIS/EPD geen extra handelingen voor personeel

  • Drukte inzichtelijk volgens NEDOC-score, aangepast naar Nederlands model

  • Door gebruik van Personal Visit Page hoeven patiënten geen app te downloaden

Benefits Logis.P SEH module

  • Betere informatievoorziening reduceert stress en onzekerheid voor patiënten
  • Zorgt voor prettiger werkklimaat zorgverleners

  • Door slimme integratie geen extra handmatige registraties benodigd
  • Door gebruik HL7 koppelingen toepasbaar i.c.m. (vrijwel) ieder ZIS/EPD

  • Hogere kwaliteitsbeleving en positieve beeldvorming voor het ziekenhuis.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de functionaliteiten of toegevoegde waarde van de SEH module? Neem contact met ons op of stel direct uw vraag: