Overheid:
Digitale Klantgeleiding

Efficiënte selfservice voor burgerzaken en sociaal domein

Eigentijdse en klantgerichte dienstverlening, conform de richtlijnen vanuit de landelijke overheid. Het kan met de flexibele klantgeleidingssystemen van Logis.P!

Logis.P Klantgeleiding voor gemeenten is in te zetten bij de ontvangst van bezoekers, het aanmelden voor afspraken en het afhandelen van taken bij afdelingen als Burgerzaken, Sociale Zaken en Schuldhulpverlening. Onder andere voor burgers die zich inschrijven in de gemeente, het aanvragen van een paspoort, het verlengen van een rijbewijs, het verkrijgen van een uittreksel of een verklaring omtrent gedrag. De toepassingen zijn moeiteloos te integreren met uw afsprakensysteem, zodat burgers hun afspraken ook on-line kunnen plannen.

Ook het inleveren van bewijsstukken in het sociaal domein is te optimaliseren met selfservice, bijv. bij het verkrijgen van een uitkering, diverse toeslagen of ondersteuning bij schulden. Burgers maken zich aan de zuil bekend middels hun ID bewijs en kunnen vervolgens de in te leveren documenten en formulieren zelf op de digitale zuil scannen. Alle stukken worden digitaal (als PDF/A) doorgestuurd naar het juiste dossier. Ook ontvangt de indiener ter bevestiging een bewijs van de ingeleverde documenten.

Voordelen

De toepassingen zijn gebaseerd op het selfservice concept. Deze gastvrije, digitale oplossingen vergroten de efficiëntie en zijn voor zowel medewerkers als bezoekers eenvoudig in gebruik. Het overnemen van de relatief arbeidsintensieve taak van het ontvangen, afhandelen en inleveren van de documenten leidt tot een aanmerkelijk verlichting van de werkdruk van de balie en de backoffice. Bovendien minimaliseert het systeem de wachttijd wat zorgt voor meer tevredenheid onder burgers. De voordelen van Logis.P klantgeleiding en digitalisering op een rij:

  • Kortere wachttijden voor burgers
  • Gerichte benadering met meer gemak voor de burger en bezoeker

  • Efficiëntere werkwijze; sneller en nauwkeuriger

  • Veiliger werken dankzij identiteitscontrole
  • Kostenbesparing dankzij digitalisering van balie- en administratieve taken

  • Management rapportages over klantgeleidingsprocessen maakt verbeteringen mogelijk

Klantgeleiding optimaliseert ook de klantenstroom van burgers die zonder afspraak ontvangen worden. Zij selecteren bij de zuil het gewenste product of reden van hun bezoek. Indien een medewerker nodig is om het product te leveren of de aanvraag af te ronden dan reserveert het wachtrij managementsysteem de benodigde tijd hiervoor. Het plaatst de bezoekers automatisch in de juiste wachtrij, verwijst hen naar de goede wachtruimte en geeft een ticket uit met een volgnummer.
Het oproepen van wachtenden gebeurt via schermen, waar indien gewenst ook de actuele wachttijd getoond kan worden, gebaseerd op de planning, actuele drukte en beschikbare capaciteit per productgroep. Doordat het identiteitsbewijs van de burger aan de zuil al gecontroleerd is met de ID scanner (of via persoonsverificatie/gezichtsherkenning) weet de baliemedewerker vooraf al wie er op de afspraak verschijnt. Dit bevordert de persoonlijke benadering. Logis.P Klantgeleiding optimaliseert het proces en faciliteert daarnaast ook processen als pinbetalingen, het afdrukken van documenten of InDoor Wayfinding naar de juiste afdeling of loket. Als gemeente kunt u uw bezoekers hierdoor meer gemak bieden en reduceert u administratieve handelingen en het aantal balies. Kortom; een win-win situatie!

Meer weten over klantgeleiding of digitalisering?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of stel direct uw vraag: