Case

Optimale patiëntreis bij Saxenburgh Medisch Centrum

De opening van een nieuw ziekenhuis in Hardenberg was de aanleiding om de planning en het ontvangstproces grondig te herzien. De nieuwe methode is vooral privacy-vriendelijker.

De grondslag voor Saxenburgh werd in het begin van de twintigste eeuw gelegd dankzij een nalatenschap. Zo konden ziekenhuizen worden gebouwd in Hardenberg en Coevorden. Beide ziekenhuizen fuseerden in 1980 en gingen vanaf dat moment verder onder de naam Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg, nu Saxenburgh genoemd. Tegenwoordig is Saxenburgh aanbieder van een volwaardig zorgpakket aan basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg, revalidatiezorg en thuiszorg.


In september 2020 opende het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg zijn deuren. Het nieuwe ziekenhuis heeft onder meer een Acuut Centrum met Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost direct naast elkaar, een volwaardige IC en Vrouw-Kind Centrum met onder andere bevalbad. Ook is er ruim geïnvesteerd in gloednieuwe, hoogwaardige diagnostische apparatuur. De nieuwbouw was tevens een goede aanleiding om het planningsproces te herzien.

Oplossing

Het afschaffen van de patiëntenkaart was in de zomer van 2020 al een eerste stap in het wijzigen van het ontvangstproces. Patiënten checken voor een afspraak op de polikliniek nu eerst in door middel van een geldig identiteitsbewijs. Ook kan de patiënt bij het digitaal servicepunt zijn of haar gegevens controleren.

 

Als de gegevens zijn gecontroleerd, ontvangt de patiënt via de zuil een ticket met daarop de instructies over de afspraak/afspraken en de route(s) ernaartoe. De patiënt kan zich met dit ticket aanmelden bij het aanmeldpunt in het wachtgebied. Via beeldschermen wordt de patiënt opgeroepen naar de juiste kamer. Voorheen werden patiënten met naam en toenaam opgeroepen. “Dat was niet erg privacy-vriendelijk,” zegt Richard Olijve, coördinator informatisering van het ziekenhuis.

 

Al in 2009 is Saxenburgh in zee gegaan met Logis.P voor het centraal aanmelden van patiënten. De kernwaarden goed, gastvrij en veilig waren hierbij het leidende principe. Besloten werd om voor het nieuwe ziekenhuis wederom met Logis.P verder te gaan. “Praktisch gezien was dat een logische stap, we waren tevreden over het bestaande systeem,” vertelt Olijve.

“De patiënttevredenheid is na de introductie sterk verbeterd. Niet alleen door de verbeterde navigatie van de nieuwbouw, maar ook vanwege het feit dat patiënten nu goed worden begeleid en optimaal worden geïnformeerd over hun wachttijden en eventuele uitloop van de afspraak.”

Olijve van Saxenburgh

Implementatie

Januari 2020 is begonnen met de voorbereidingen voor de testfase. Ondanks vertraging als gevolg van de coronamaatregelen is het project uiteindelijk begin september 2020 succesvol opgeleverd. 

 

Onder meer is het nu mogelijk om in de verschillende wachtkamers via de beeldschermen patiënten van extra informatie te voorzien, bijvoorbeeld over de wachttijden. Op de afdeling Spoed Eisende Hulp is de zogenoemde SEH-module geïnstalleerd waarmee kan worden aangegeven hoe druk het op dat moment is. Nieuw is ook dat patiënten kunnen worden aangemeld voor bloedafname en het bezoek aan de apotheek dankzij Smart Appointment.

Voordeel

“De patiënttevredenheid is na de introductie sterk verbeterd”, bevestigd Olijve. “Niet alleen door de verbeterde navigatie van de nieuwbouw, maar ook vanwege het feit dat patiënten nu goed worden begeleid en optimaal worden geïnformeerd over hun wachttijden en eventuele uitloop van de afspraak.” 


Logis.P werkt nog volop met Saxenburgh aan verdere verbeteringen van de bezoekersstroom. In het aangrenzende polikliniekgebouw (2005) in Hardenberg worden de poli’s verbouwd en ook hier wordt decentrale aanmelding en wachtrijmanagement ondersteund door zuilen en schermen ingevoerd.

Gelukt!
We hebben uw bericht ontvangen.

Bedankt voor uw interesse in Logis.P. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Team Logis.P