Hoe breng je alle stakeholders binnen de patiëntenreis op één lijn?

De patiënt kan zelf veel regelen voor het bezoek. Bij alle onderdelen van de patiëntenreis zijn er diverse stakeholders betrokken.

Als we kijken naar de volledige reis, die een patiënt aflegt, zijn er een aantal onderdelen, die de patiënt zelf kan regelen. Dit begint al thuis op de bank bij het maken van een afspraak. Als we dan inzoomen op deze reis, zien we dat er diverse stakeholders – in de vorm van organisaties, afdelingen of individuen – betrokken zijn bij de processen van elke individuele patiëntenreis. Niet alleen de patiënt bepaald het verloop van zijn of haar reis, maar ook externe partijen kunnen deze beïnvloeden. Deze stakeholders zijn:

 

Patiënt

Heeft een zorgvraag en komt voor een triage, het bespreken van een onderzoek, behandeling of operatie door een zorgverlener. 

 

Begeleider

 In het geval van kinderen of oudere mensen is er vaak sprake van een begeleider. Dit is meestal degene die de afspraak maakt en/of organisatorisch begeleidt.  

 

Zorginstelling

Dit is de organisatie waar de patiënt zijn zorgvraag stelt. Binnen deze instellingen zijn weer de volgende stakeholders betrokken:

  • Receptie 
  • Facilitair (als gebouwenbeheer) 
  • Afdeling planning 
  • ICT 
  • Boekhouding/financieel

 

Arts of specialist

De behandelende arts. Dat kan variëren van de huisarts die doorverwijst tot aan de specialist. De (dokters) assistentes, maar ook de diagnostische laboranten (bloed/ röntgen) die betrokken zijn.  

 

Zorgverzekeraar

De partij die uiteindelijk de factuur betaalt van de patiënt, is uiteindelijk ook een partij in de totale keten. Soms is de zorgverzekeraar ook degene die een coördinerende rol kan spelen in de reis tussen de verschillende instellingen waartussen de patiënt zich beweegt.  

 

ICT-specialisten intern & extern

Hierbij tellen ook de betrokken leveranciers die het hele traject automatiseren, zoals de volgende te onderscheiden spelers:

  • ICT-afdeling van de zorgaanbieder
  • EPD – software (als Chipsoft, SAP, Nexus)
  • Patiënt Flow software (als Logis.P)
  • Patiëntenportalen (als Funatic, Topicus, Chipsoft)
  • Videosoftware (als Weseedo, MSTeams, Beterdichtbij)

 

Externe personen en omstandigheden

Externe omstandigheden kunnen een grote rol spelen in de patiëntenreis. Denk daarbij aan verkeer, parkeergelegenheid, andere patiënten en passanten.

 

De kwaliteit van de totale patiëntenreis hangt uiteindelijk af van de samenwerking tussen alle betrokkenen in dit gehele proces. Wie neemt het voortouw daarin? Wie informeert wie en wanneer en wie informeert de patiënt? Welke trends spelen er? Niet altijd werken de verschillende stakeholders met elkaar samen of hebben ze dezelfde belangen. Hierdoor bestaat de kans dat de patiëntenreis niet optimaal verloopt en er hinder wordt ondervonden. Dit kan tijdens het bezoek of zelfs al daarvoor, bij het maken van een afspraak.

 
Onze aanpak 

Om in ieder geval de interne stakeholders op een lijn te brengen, gaan wij met geïnteresseerde zorginstellingen in fases aan de slag. De eerste stap bestaat daarom uit een kennismaking en een voorgesprek. Dit doen wij met de initiatiefnemer en/of projectleider. Hierin stemmen we af wat de belangrijkste wensen en doelstellingen van de organisatie en de afzonderlijke stakeholders zijn.  

Na het afstemmen van de wensen volgt een sessie van ca. 2,5 uur. Hierin laten wij de verschillende scenario’s, mogelijkheden en toegevoegde waarde van de diverse functionaliteiten laten zien. Deze sessie houden wij voor een brede delegatie van de organisatie.

 
Integratie is key 

Een bezoek aan een zorginstelling begint voor de patiënt of bezoeker al bij het maken van de afspraak thuis en eindigt pas als hij of zij zijn reis huiswaarts weer vervolgd. Met de inzet van  onze oplossingen weet u zeker dat de patiënt of bezoeker op de juiste (en voor de zorginstelling de meest efficiënte) manier naar en door de instelling geloodst wordt. Tevens wordt de patiënt voorzien van de juiste informatie. Het administratieve proces dat daaronder ligt wordt door de technologie vereenvoudigd. Denk hierbij aan uitwisseling van gegevens met EPD/ZIS, radiologie- en laboratoriumsystemen, narrowcasting, portalen en apps. Op die manier weet u zeker dat er foutloos gewerkt kan worden. Integraties en gegevensuitwisseling tussen de diverse systemen en platformen worden in deze sessie ook uitgebreid besproken.   

 
Techniek, proces, implementatie 

Spreekt onze oplossing aan, dan wisselen we in een derde workshop met de belangrijkste stakeholders graag inhoudelijke informatie uit over onder andere de techniek (zoals ICT-infrastructuur/koppelingen), het proces (zoals concept en inrichting, businesscase, terugverdientijd) en de implementatie (zoals aanpak, werkwijze, benodigde resources). Het doel van de informatie workshop is tweeledig; de organisatie wordt geïnformeerd over de impact van het project en kan zich daardoor beter voorbereiden. Anderzijds biedt het ons goed inzicht om een gerichte aanpak op te stellen om het project succesvol te kunnen uitvoeren. Ervaring leert dat de klant op deze wijze een betere beslissing kan nemen en verloopt de implementatie vele malen soepeler en sneller.

 

Wilt u meer weten over Logis.P en onze mogelijkheden? Kijk dan hier of neem contact met ons op via het contactformulier.

Meer nieuws
Categorie

 Meer weten?

Wilt u meer weten over de werking van onze oplossingen en wat de functionaliteiten voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat uw gegevens achter en één van onze professionals neemt contact met u op.

Gelukt!
We hebben uw bericht ontvangen.

Bedankt voor uw interesse in Logis.P. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Team Logis.P