Privacybeleid

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Logis.P verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

Bedrijfsnaam 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– IP-adres 

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Logis.P verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Om je te kunnen bellen of e-mailen omdat je dit hebt gevraagd. 

– Je te informeren over onze diensten en producten.
 

3. Opslag en bewaren van de gegevens

Logis.P bewaart je persoonsgegevens voor de duur dat dit nodig is voor de uitoefening van de opgedragen taken of de nakoming van een overeenkomst (voor zover van toepassing). 

– Gegevens die nodig zijn voor relatiebeheer houden we zolang er een contractuele relatie is of (weer) tot stand kan komen. 


4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Logis.P en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@logisp.com. 


Soms kunnen wij ten behoeve van
een lopende opdracht uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Dit wordt te allen tijde gemotiveerd. 


5. Delen van persoonsgegevens met derden

Logis.P deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alléén als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 


6. Beveiliging

Logis.P neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@logisp.com. 


7. Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van dit privacy-statement, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 


8. Klachtrecht

Logis.P controleert regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via telefoon (038 – 423 4348, of via e-mail; info@logisp.com). 


U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Gelukt!
We hebben uw bericht ontvangen.

Bedankt voor uw interesse in Logis.P. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Team Logis.P