SEH module

De SEH-module is een toepassing om patiënten en begeleiders tijdens een bezoek aan de Spoedeisende Hulp optimaal te informeren. De module biedt uitleg over de werkwijze op de spoed, geeft via een dashboard de actuele drukte weer en daaraan gerelateerd ook een gerichte indicatie van de wachttijd voor de patiënt.

 

Veel patiënten en hun begeleiders ervaren een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) als stressvol. Patiënten vragen zich tijdens hun verblijf constant af hoelang het nog zal duren, waar men op wacht en wat de wachttijd is voor een onderzoek of contact met een zorgverlener. Dit kan leiden tot onrustige en vervelende situaties. De stress en onzekerheid bij patiënten kan leiden tot irritatie en soms zelfs agressie. Dit heeft ook weerslag op de zorgverleners, die last kunnen hebben van de onzekerheid of agressie van patiënten waarbij ze (te) vaak worden gevraagd of ze al iets kunnen zeggen over de wachttijden of het verloop.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer patiënten geïnformeerd worden over waar zij zich in het zorgproces bevinden, wat de resterende wachttijd is en daarbij worden geïnformeerd over eventuele vertragingen veel van de stressfactoren kunnen worden weggenomen.

Zowel voor patiënt
als zorgverlener

Voor de patiënt biedt Logis.P real-time informatie over het verloop van het proces op de SEH. Zo wordt de patiënt via informatieschermen geïnformeerd over het proces op de SEH, de huidige drukte en eventuele vertragingen. Hierbij worden bijvoorbeeld het proces via een film getoond op beeldschermen waar ook de drukte en wachttijden getoond kunnen worden.

Daarnaast is het mogelijk patiënten persoonlijk te informeren over hun plaats in het proces. Patiënten kunnen op hun eigen smartphone met Smart Visit van Logis.P real-time informatie zien over hun plek in het zorg proces, hoe ze getrieerd zijn, wat de status is van hun behandeling, bijvoorbeeld waarop er gewacht wordt, en een indictie van doorlooptijden. Naast het eigen mobiele device is er ook de mogelijkheid gebruik te maken van andere devices zoals informatie zuilen of -tablets.

Op die manier kan de patiënt op ieder gewenst moment inzage krijgen in de informatie over zijn of haar behandeling met als gevolg minder stress en onzekerheid.

SEH-module voor
de zorgverlener

De Logis.P SEH module biedt real-time inzicht voor de zorgverlener in de drukte op de Spoedeisende Hulp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemeen gebruikelijke standaarden zoals de National Emergency Department Overcrowding Score (NEDOCS), een score die aan geeft hoe druk het op de SEH is.

 

Op basis van dit inzicht kan gestuurd worden, bijvoorbeeld door het inzetten van extra personeel of door SEH-patiënten te verwijzen naar ziekenhuizen in de omgeving. Met behulp van historische informatie wordt het bovendien makkelijker te voorspellen wat de verwachte drukte zal zijn en kan hierbij met de planning en bezetting rekening worden gehouden.

Functionaliteiten SEH-module

Benefits Logis.P SEH-module

More integrations

More information

Would you like to find out more about how our solutions work and what their functionalities can do for your organisation? Please submit your details, and one of our professionals will contact you as soon as possible.

RKZ Beverwijk opts for Agile implementation by Logis.P Universe

The Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) has put the new Logis.P Universe platform in commission. Improved digital information points, in combination with future-proof software contribute towards further easing the pressure on healthcare logistics and administrative tasks. The Rode Kruis Ziekenhuis receives approximately 180,000 polyclinic visits a year.

To case

RKZ Beverwijk opts for Agile implementation by Logis.P Universe

The Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) has put the new Logis.P Universe platform in commission. Improved digital information points, in combination with future-proof software contribute towards further easing the pressure on healthcare logistics and administrative tasks. The Rode Kruis Ziekenhuis receives approximately 180,000 polyclinic visits a year.

To case

Gelukt!
We hebben uw bericht ontvangen.

Bedankt voor uw interesse in Logis.P. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Team Logis.P