Nieuwe balans in patiëntenlogistiek post-corona

Nu de COVID-besmettingscijfers en het aantal gerelateerde patiënten in de ziekenhuizen snel dalen, worden de beperkende maatregelen (gelukkig) in een snel tempo afgeschaald. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan daarbij voor de volgende uitdaging, namelijk om de reguliere zorgprocessen zo snel mogelijk te hervatten.

Nu de COVID-besmettingscijfers en het aantal gerelateerde patiënten in de ziekenhuizen snel dalen, worden de beperkende maatregelen (gelukkig) in een snel tempo afgeschaald. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan daarbij voor de volgende uitdaging, namelijk om de reguliere zorgprocessen zo snel mogelijk te hervatten.

 

Het betekent dat alle uitgestelde behandelingen van de afgelopen maanden hervat en ingehaald moeten gaan worden. Reden te meer dat de bezoekersstroom optimaal moet worden begeleid ten einde mensen zo efficiënt en kort mogelijk in de zorginstellingen te laten verblijven. Dat mag echter niet ten koste gaan van zowel de kwaliteit van de verrichtingen, als van de dienstverlening. Patiënten en hun eventuele begeleiders moeten gastvrij worden ontvangen in een situatie waarbij de veiligheid voor alle betrokkenen is gewaarborgd.

 

Perceptie 
Om de inhaalzorg te realiseren moeten zorginstellingen er alles aan doen om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te gaan. Aangezien er ook steeds vaker hybride zorgtrajecten worden gekozen, waarin zorg op afstand en in het ziekenhuis wordt gecombineerd, is goede communicatie en afstemming met patiënten/cliënten c.q. de bezoeker en hun begeleider steeds belangrijker.

 

De gehele situatie rond COVID-19 beïnvloedt zowel de perceptie, als het gedrag van bezoekers. Veel mensen, vooral binnen de risicogroepen zijn nog steeds voorzichtig en/of geagiteerd door de lange duur van de situatie. Dus zeker ook in de post-corona periode zullen zorginstellingen continue bezig blijven de bezoeker centraal te stellen en de patiëntreis verder te optimaliseren.

 

Bezoekersstroom in nieuwe normaal 
Voor veel instellingen is daarmee juist nu de vraag hoe je de bezoekersstroom integraal aanpast aan het nieuwe normaal waarbij gastvrijheid zo min mogelijk ten koste gaat van veiligheid.

 

Het antwoord op die vraag is niet in een zin te geven. Wat we wel weten is dat het gericht informeren en geruststellen van patiënten en bezoekers heden ten dage een meer dan belangrijke taak voor alle zorginstellingen is. Los van vaccinaties kunnen we er vanuit gaan dat er bij kwetsbare patiënten nog steeds angst aanwezig is. Tegelijkertijd willen ze graag zo snel mogelijk behandeld worden en niet langer dan strikt noodzakelijk is in het ziekenhuis verblijven.

 

Optimalisatie
Om de druk op de instelling zoveel mogelijk te spreiden en de tijd dat patiënten fysiek aanwezig zijn zo kort mogelijk te houden is het van belang dat het patiënt logistieke proces integraal geoptimaliseerd wordt.

 

Door efficiënte communicatie, afspraakplanning, wachttijd management en capaciteitsplanning van personeel en ruimten, wordt niet alleen de patiëntbeleving verbeterd; ook profiteert het ziekenhuis van hogere efficiency tegen lagere kosten.

 

Meer weten over dit onderwerp, neem contact met ons op.

Meer nieuws
Categorie

 Meer weten?

Wilt u meer weten over de werking van onze oplossingen en wat de functionaliteiten voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat uw gegevens achter en één van onze professionals neemt contact met u op.

Gelukt!
We hebben uw bericht ontvangen.

Bedankt voor uw interesse in Logis.P. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Team Logis.P