Voorkom afgekeurde zorgdeclaraties en bespaar tijd met CassControl

 • Effectieve toevoeging op uw bestaande declaratieproces
 • Gerichte controles uit te voeren in batches, alsook real-time
 • Praktische overzichten om efficiënter te corrigeren
 • De noodzaak in de zorg om kosten te beheersen en efficiënter te werken is alom bekend.
  Logis.P levert niet alleen oplossingen om patiëntlogistieke processen te optimaliseren, maar zorgt ook voor een efficiënter declaratieproces.

  We bieden hiervoor de volledig vernieuwde applicatie CassControl. Deze toepassing (eerder ook bekend onder de naam Event Verzekering) biedt de mogelijkheid om in batches of realtime via HL7 controles uit te voeren bij SBV-Z of VECOZO. De resultaten zijn terug te koppelen naar het bronsysteem van uw laboratorium of zorginstelling. Deze bronsystemen zijn doorgaans het Laboratorium informatiesysteem (LIS), Ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) of andere Patiënt- of Cliënt registratiesystemen.

  CassControl is een flexibele toepassing die op verschillende manieren kan worden ingezet en gebruikt. Zodoende sluiten de controles naadloos aan en voegen ze waarde toe aan het bestaande proces. Bij het uitvoeren van de controles in CassControl worden alle resultaten bijgehouden en gepresenteerd in praktische logfiles en overzichten. Zo is direct inzichtelijk waar correcties noodzakelijk zijn.

   

  Dit geeft medewerkers de benodigde informatie om de uitgevallen personen/gevallen te corrigeren. Wanneer controles ten behoeve van andere afdelingen of units worden gedaan, kunnen de resultaten -met daarbij de aan te passen gevallen- eenvoudig worden geëxporteerd of gedeeld met de betreffende afdeling of betrokkenen.


  Een andere mogelijkheid is dat de gecorrigeerde data direct digitaal wordt teruggekoppeld aan het bronsysteem. Dit kan zowel via standaard HL7 koppelingen en met de Logis.P Integration API die eveneens beschikbaar is voor CassControl.

  Eind 2023 is de CassControl applicatie compleet vernieuwd en opgenomen in het moderne Logis.P Universe platform. Hierdoor kan maximale efficiency worden bereikt in de volledige digitale patiëntreis. CassControl kan daarnaast ook nog steeds als losstaande oplossing worden ingezet binnen uw omgeving.

   

  De toegevoegde waarde van CassControl is dat het verder gaat dan de functionaliteiten die traditionele ZIS- en LIS systemen doorgaans bieden op het gebied van o.a. batchverwerkingen, specifieke controles en het bijhouden van historie en logging van de resultaten. Het resultaat: minder afgekeurde zorgdeclaraties retour en forse tijdsbesparing op uitzoekwerk van onjuiste of onvolledige declaraties.

  Eigenschappen en
  benefits CassControl:

  Voor wie?

  Laboratoria

  Voor laboratoria zijn correcte, up-to-date verzekeringsgegevens van grote waarde in het facturatieproces. Maar ook bij tussentijdse forecasting is het van belang om te kunnen beschikken over actuele en correcte data.

  Binnen laboratoria wordt CassControl zowel via batches als met HL7 koppelingen gebruikt, afhankelijk van het bronsysteem. CassControl voert de opgegeven controles uit en wordt er een uitvallijst gegenereerd met een terugkoppeling over de controles die niet gelukt zijn. Deze kunnen vervolgens handmatig gecontroleerd en gericht verder onderzocht worden.
  Als de oorzaak gevonden is kunnen de gegevens ofwel in CassControl worden aangepast en vervolgens teruggestuurd, of het kan direct in het bronsysteem worden aangepast. Het gewenste werkproces in het laboratorium is bepalend voor de keuze.

  Additioneel ondersteunen we voor laboratoria ook sommige facturatie bestanden om de data direct in te verwerken.

  Ziekenhuizen, GGZ-instellingen en Revalidatiecentra

  Bij deze instellingen wordt CassControl voornamelijk gebruikt om NAW-gegevens, maar ook verzekeringsgegevens te controleren via SBV-Z.

  De werkwijze is meestal via een HL7 koppeling op wijziging van gegevens in het Ziekenhuis- of Client informatiesysteem, of bij een recente afspraak. Vervolgens doet CassControl de controles en wordt een uitvallijst gegenereerd met een overzicht van de controles die niet gelukt zijn. Deze kunnen handmatig gecontroleerd- en verder onderzocht worden. Als de oorzaak gevonden is kunnen benodigde aanpassingen in CassControl worden gedaan en teruggestuurd worden naar het bronsysteem, of het kan direct in het bronsysteem aangepast worden.

  Ook in deze instellingen vormt het gewenste werkproces het uitgangspunt bij de keuze voor de optimale inrichting en koppelingen binnen CassControl.

  Meer weten over de mogelijkheden of toegevoegde waarde van CassControl?

  Gelukt!
  We hebben uw bericht ontvangen.

  Bedankt voor uw interesse in Logis.P. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


  Team Logis.P